Brownies | Fudgy Sweet Potato

Farm - grown sweet potato, maple syrup, almond butter, avocado oil, cocoa powder, baking powder, sea salt,  1 to 1 flour.
vegan | gluten - free

Brownies | Fudgy Sweet Potato

$5.00Price